CosmosolGroup profesionalni DDD poslovi

specijalizirana kompanija za pružanje usluga iz oblasti sanitarne zaštite!

Obavezna preventivna dezinfekcija

1. Obavezna preventivna dezinfekcija

Član 7.

(1) Obavezna preventivna dezinfekcija kao opća mjera za sprečavanje pojave zarazne bolesti podrazumijeva mehaničke, fizikalne ili hemijske mjere koje se poduzimaju radi održavanja lične higijene, te održavanja higijene prostora i mikrobiološke ispravnosti pribora, predmeta, opreme, površina, prostora i u objektima.
(2) Obavezna (preventivna) dezinfekcija kao opća mjera provodi se uvijek prije prve upotrebe površina, prostora ili objekata ili nakon njihovoga dužeg nekorištenja, odnosno prije ponovne upotrebe.
(3) Osim situacija iz stava 2. ovog člana, obaveznu (preven-tivnu) dezinfekciju kao opću mjeru obavezni su konti-nuirano provoditi korisnici obaveznih DDD mjera na povr-šinama, u prostorima ili objektima kao svakodnevni i kontinuirani proces u održavanju higijene ličnog ili poslovnog prostora.

Član 8.

(1) Obavezna preventivna dezinfekcija obavlja se u sljedećim rokovima:
a) svakih 60 (šezdeset) dana u;
1) objektima za javno vodosnabdijevanje;
2) objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju i prevoznim sred-stvima namijenjenim za njihov prevoz (klaonice, mljekare, prodavnice mesa i proizvoda životinjskog porijekla, različiti proizvodni pogoni, ugostiteljski i ostali objekti prehrane, kuhinje, trgovački objekti i tržni centri, hladnjače i si.),
2) veletržnicama, tržnicama, ribarnicama.
b) svakih 90 (devedeset) dana u:
1) prostorima ža održavanje izložbi ili sajmova,
2) objektima namijenjenim za smještaj većeg broja ljudi (hoteli i drugi turistički objekti, studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.),
3) objektima odgojno-obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke škole i dr.),
4) objektima zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički centri i dr.), uključujući javni i privatni sektor,
5) objektima za sport i rekreaciju (bazeni za kupanje, sportske dvorane i pojedini dijelovi sportskih stadiona),
6) objektima i sredstvima javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobus- ke stanice, avioni, vozovi, autobusi, trolejbusi, tramvaji, taksi vozila i dr.),
7) objektima i mjestima za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kino- dvorane, pozorišta, objekti MUP-a, zatvori, banke, šalter sale i dr.),
8) mrtvačnicama, te prevoznim sredstvima za prevoz umrlih osoba,
9) deponijama otpada,
10) u svim drugim objektima u kojima se obavlja društvena, privredna ili javna djelatnost.
c) svakih 180 (sto osamdeset) dana obavlja se pre¬ventivna dezinfekcija zatvorenih vodova klima- komora i kanala za snabdijevanje zrakom, u hotelskim objektima, objektima javnog okuplja¬nja i gdje je frekventnost ljudi povećana.
(2) Osim navedenih rokova, iste mjere se provode i češće po epidemiološkim indikacijama koje utvrđuje kantonalni sanitarni inspektor, odnosno zavod za javno zdravstvo kantona u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti.


LOKACIJA

Kromolj bb
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Pogledaj na Google mapi

KONTAKT

Telefon: + 387 33 977 027
Mobitel: + 387 61 377 210

Email: [email protected]

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak: 08 - 16 sati
subota: 08 - 12 sati
nedjelja: hitne intervencije